07-01-023 Καλαμάρι Παταγωνίας 9,14 κτψ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 ΚΙΛΩΝ