07-02-011 Καλαμάρι λωρίδες πανέ κτψ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4 Χ 1KG ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ