07-01-010 Καλαμάρι Φορμόζας 3,5 κτψ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 2 Χ 10 ΚΙΛΑ